Návody k lampičkám a lustrům

Všeobecné bezpečnostní pokyny

  • Jedná se o dekorační a designový prvek, nikoliv zdroj hlavního světla (platí pouze u mozaikových světel)
  • Tento produkt je výhradně určen pro použití v interiéru.
  • Svítidla nejsou určena ke hraní. Nenechávejte s nimi dítě o samotě.
  • Používejte vždy pod dozorem dospělé osoby. Nenechávejte svítit celou noc.
  • Před použitím pozorně přečtěte návod k použití.

 

Instalaci a opravy může provádět pouze osoba s odpovídající certifikací v oboru elektro.
Pozor! Při montáži, nebo při jakémkoliv zásahu do svítidla (instalace, čištění apod.), popř. při zjištění závady, musí být vždy odpojený přívodní kabel do zásuvky (v případě přímého zapojení je nutné vypnout příslušný jistič).

 

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené níže, abyste zamezili neodborné montáži, nebo používání.

Změny:

Nevykonávejte žádné změny na osvětlení, nebo na jeho přívodním kabelu. Nepokoušejte se tento výrobek opravovat sami. V případě opravy Vámi provedené, nebude reklamace uznána.

Přívodní kabel:

Kabel není možné vyměnit. V případě jeho poškození podejte informaci prodávajícímu nebo předejte kabel k likvidaci.

Uvedení do provozu:

Nezapínejte svítidla do provozu, pokud světla nebo jejich přívodní kabely vykazují známky poškození.

Výměna zdroje:

Lze vyměnit pouze u prodávajícího

Maximální příkon zdroje:

Nesmí být překročen a musí být dodržen předepsaný typ zdroje.

Uvedeno na jednotlivých svítidlech.

Pokyny k údržbě:

Svítidla je možné čistit pouze ve vypnutém stavu. K vyleštění použijte trošku jaru a vyleštěte hadříkem do sucha. Do oblasti přívodního kabelu, nebo částí pod napětím nesmí proniknout žádná vlhkost! Použitím nevhodného čistícího prostředku mohou vzniknout skvrny, nebo může dojít k poškození povrchu.

Nikdy svítidla nepřikrývejte.

Varování

Pokud dojde k některé z níže uvedených situací, vytáhněte kabel svítidla ze zásuvky (ze zdroje) a svítidlo nepoužívejte! (v případě potřeby požádejte o pomoc):

  • Vadná zásuvka nebo propojovací kabel.
  • Vadný kryt nebo spoj krytu lampičky.
  • Na kryt lampičky působí vlhkost nebo déšť.
  • Z krytu lampičky vychází kouř nebo jiskří.
  • Světelný zdroj abnormálně bliká nebo je prasklý.

 

Záruční doba výrobku je 24 měsíců.

Není určeno pro děti od 0 do 12 let