Vrácení zboží

Vrácení zboží

 

Málokdo u nás vrací. Je však dobré vědět, že u nás máte stejnou záruku, jako kdybyste zboží kupovali v kamenném obchodě. V našem zájmu je vyřešit vše nejrychleji a ke spokojenosti zákazníka. Vrácení zboží a reklamace řešíme ihned, nejpozději však do několika dnů.

 

Záruka

 

Právo z vady zboží můžete uplatnit do 24 měsíců od převzetí zboží, stejně jako v kamenném obchodě. U zboží s uvedenou dobou použitelnosti pak po stanovenou dobu použitelnosti. Neodpovídáme za opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním. U zboží prodaného za nižší cenu neodpovídáme za vady, pro které byla nižší cena sjednána (vždy je však uvedeno u zboží).

 

Omezení odpovědnosti za vady vyplývající z povahy zboží a nevhodného způsobu užití

 

Obchod Krásy Orientu nenese odpovědnost za vady, které vznikly nevhodným výběrem zboží, způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením, vyplývající z nedodržení pokynů či návodu k užití výrobku, užitím zboží v rozporu s deklarovaným účelem, nedodržením způsobu ošetřování či nenahlášením vady bez zbytečného odkladu. V takovýchto případech může být omezení odpovědnosti ve svém důsledku kvalifikováno jako způsobení vady kupujícím.

 

Průběh reklamace

 

Reklamaci je možné uplatnit osobně v kamenném obchodě nebo poštou na níže uvedené adrese. K tomu, abychom mohli reklamaci vyřídit, musíte předložit doklad prokazující, že jste zboží zakoupil u nás (krasyorientu.cz, smilargan.cz, seherezad.cz, arganovy-olej.cz). Pokud doklad již nemáte, postačí i číslo objednávky nebo doklad o zaplacení (faktura).

Při vyplňování formuláře nezapomeňte uvést, v čem spatřujete vadu zboží a případně i požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Rádi bychom vás informovali, že použité kosmetické přípravky a kosmetické pomůcky (pemzy, rukavice, osušky atd.) bez zjevné závady není možné z hygienických důvodů vracet.

 

 

Doručení poštou

 

V případě, že budete zakoupené zboží zasílat poštou, případně jinou doručovací službou, zašlete zásilku na adresu:

 

Krásy Orientu - Smilargan, s.r.o.
Spálená 93/23
110 00 Praha

 

Do zásilky přiložte vyplněný formulář pro vrácení zboží.

 

V případě uznání reklamace, vám budou účelně vynaložené náklady na dopravu spojené s reklamací zboží vráceny na základě zaslaného potvrzení o podání zásilky. Zásilky s reklamovaným zboží nezasílejte prosím na dobírku, v takovém případě nebudou zásilky převzaty.

 

O průběhu celé reklamace budete informováni automatickými e-maily, které vás upozorní na to, že vaše reklamace byla námi přijata do systému, že byla vyřízena, případně zamítnuta, že vám byla odeslána, či že si ji máte možnost vyzvednout. Nevyřízení reklamace v zákonem stanovené 30-ti denní lhůtě znamená, že nás obchod Krásy Orientu porušil podstatným způsobem smlouvu. To Vám dává právo rozhodnout se mezi odstraněním vady dodáním nové věci nebo chybějící věci, odstraněním vady opravou, přiměřenou slevou z ceny nebo odstoupením od smlouvy.

 

Neuvedete-li nebo odmítnete-li uvést svoje kontaktní údaje (telefonní kontakt nebo e-mail), potom jste srozuměn s tím, že se o vyřízení reklamace v zákonem stanovené lhůtě, budete zajímat sám a pokud tak neučiníte, musíte snášet důsledky, které pro vás z vaší nečinnosti v tomto směru plynou.

 

Kontakty

 

Níže uvedené kontaktní údaje slouží pro případ potřeby komunikace ohledně vyřízení vašeho požadavku nebo dotazu na reklamační proces.

 

email: info@krasyorientu.cz

telefon: +420 721 743 501